Страница 1 от общо 12 12345611 ... ПоследноПоследно
Показване резултати 1 до 25 от общо 292

Тема: Библиотека

 1. #1
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740

  Библиотека

  Всички книги са в PDF формат! Тези с линкове от Archive.org, водещи към Google Library могат да бъдат намерени, като при отварянето на съответния линк в Archive.org вляво в секцията View thе book се потърси All files:http - което отваря FTP директория, откъдето те могат да бъдат направо изтеглени в съответния предпочитан формат

  Индекс - каталог:

  Общи:

  Списания:
  "Военноисторически сборник Год. V, кн. 4 - Декемврий 1931г. - Януарий 1932г." - 36.2 МВ

  "Военноисторически сборник Год. V, кн. 5 - Февруарий 1932г. - Мартъ 1932г." - 63.6 МВ

  Правилници:

  Правилникъ за Висшия воененъ съветъ (1931) - 7.7 МВ

  Правилникъ за старшинството и повишението на офицеритъ отъ българската войска (1933) -22.1 МВ

  Учебници:

  "Кратъкъ очеркъ за съвръменното състояние на полската артилерия въ армиитъ на главнитъ европейски държави, въ нашата и въ ония на съседнитъ съ насъ господарства" (1889) - 2.6 МВ

  Войнишка клетва (Книжка за раздавание на войницитъ отъ II Тракийска дивизия) 1901 - 62,3 МВ

  A military geography of the Balkan Peninsula 1905 - html

  Кратко упътване за действие противъ кръпоститъ и атаката имъ (1909) - 1.87 МВ

  Дарданели, 1915 - 2.7 МВ

  Сръдства за близъкъ бой - 11.6 МВ

  Учебникъ за войницитъ от всички родове войски (Войнишки другаръ, XV-то издание, 1923) - 598 МВ

  "Снабдяването на армията въ време на война" (Военна библиотека 31 - 1925) - 76.2 MB

  Амнистията на провиненитъ войници - 22.6 МВ

  "Танковете в миналата и бъдеща война" (1926?) - 8,06 МВ

  "Тактика и командуване на пехотнитъ единици" (Военна библиотека 59 - 1929) - 99 MB

  Мисли на единъ войникъ (Военна библиотека 60) - 4,1 MB

  "Еволюция на гледищата по действията на конницата на бойното поле" (Военна библиотека 71 - 1931) - 33.7 MB

  Конница и авиация (1930) - 38,2 МВ

  Разузнаванието въ време на Руско-Японската война (1912) - 49.1 МВ

  Планинската война - 5 части

  "Помни войната - съвъти за строеви офицери" - 84.7 MB

  Боят при Капорето - Военна библиотека 44 (1927) - 5.01 МВ

  Бързо откриване на бойнитъ вещества (1939) - 1.72 МВ

  Учебникъ на кандидатъ-подофицеритъ отъ пехотата и т.-к. части (1941) - 462 МВ

  Психологически основи на войната: Частъ II (Военна библиотека 115) - 30,3 МВ

  По войната на Балканитъ въ 1941 година (Военна библиотека 117) - 9.1 МВ

  Подготовката на държавата за война (1943) - 6,54 МВ

  Огневиятъ Валякъ - Военна библиотека 122 (1943) - 2.93 МВ

  Обща история:
  Историята на Българитъ (Иречек) - 46 МВ

  The Balkans: Roumania, Bulgaria, Servia, and Montenegro (1896) - 7.6 МВ

  La Serbie et le mouvement national bulgare (1918) - 6.2 МВ


  Българското население въ сръднитъ въкове - 16 МВ

  "Стопанските връзки на България съ чужбина презъ XIV в." - 27.8 MB

  Градъ София презъ XVII въкъ - 13,9 МВ

  Минълото - очерки и спомени изъ дъятелностьта на българскитъ тайни революционни комитети отъ 1869-1877 год. (Стоян Заимов) - 43 МВ

  Историята на града Габрово и Габровскитъ възстания - 18.8 MB

  Приносъ къмъ Историята на градъ Стара-Загора - 18.7 МВ

  Панагюрище, неговото заселвание, битие и възстание - 4.5 MB

  Архивъ на Възраждането - Томъ I - Документи по Политическото възраждание - 19 МВ

  Русское управление въ Болгарии въ 1877-78-79 гг. - Томове I, II и III - 9.2 МВ (I) + 14 МВ (II) + 6.4 МВ (III)

  Documents and Protocols Bulgarian National Assembly (1879) - 20 МВ

  Протоколи и дневници на Учредителното Българско Народно Събрание въ Търново (1879) - 19 МВ

  "Източна Румелия (Исторически прегледъ)" - 114 МВ

  Спомени изъ години на борби и победи - 6.16 MB

  Статистически календаръ на Старо-загорский департаментъ за 1882 година - 27 МВ

  Архивъ на Възраждането - Томъ II - Документи по Съединението - 16 МВ

  Князъ Александръ I Българский (1879-1886) - 36 МВ

  The Peasant State: An Account of Bulgaria in 1894 - 3.6 МВ

  Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение въ три части - Частъ II - 32 МВ

  Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение въ три части - Частъ III
  - 35 MB

  Международенъ Алманахъ за България, 1898 - 50 MB

  Княжество България - негова повърхнина, природа, население, духовна култура, управление и новъйша история - К. Иречек (1899) - 59 МВ

  Болгарiя и Болгарьi (1900) -21.9 MB

  La Bulgarie contemporaine (1905) -12 МВ

  By-paths in the Balkans (1906) - 18,2 МВ

  Bulgaria of Today (1907) - 10 MB

  Дипломатическа пръписка - Изплащане окупационния дългъ на бившата Източна Румелия - 2,72 МВ

  Докладъ до Негово Величество Фердинандъ I, Царъ на Българитъ по случай 25 годишнината отъ възшествието му на българския пръстолъ 1887-1912 - 38,3 МВ

  Bulgaria's historical rights to Dobrudja (1918) - 6.1 МВ

  The Bulgarians in the past; pages from the Bulgarian cultural history (1919) - 37 МВ

  The Bulgarians and Anglo-Saxondom (1919) - 27 МВ

  Западна Тракия и договорътъ за миръ въ Ньойи (Географска билиотека 1 - 1920) - 5.84 МВ

  A Handbook of Bulgaria (1920) - 31.9 MB

  Тракия - преди и след европейската война - 734 МВ

  Пътеводителъ на град Белоградчикъ - 1.3 МВ

  "Кратъкъ очеркъ на развитието на Нова Турция" (Военна библиотека отъ резюмирани преводи и отъ компилации - 12) - 21.2 MB

  Статистика:
  Статистика за редовния воененъ наборъ презъ 1901 година - 32 МВ

  Статистика за редовния воененъ наборъ презъ 1902 година - 37 МВ

  Пътеписи:

  Travels in European Turkey, in 1850; through Bosnia, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thrace, Albania, and Epirus; with a visit to Greece and the Ionian Isles - 29 MB

  A residence in Bulgaria or, Notes on the resources and administration of Turkey, the condition and character, manners, customs, and language of the Christian and Musselman populations, with reference to the Eastern question (1869) - 32.2 MB

  Between the Danube and Black Sea: Or, Five Years in Bulgaria (1876) - 7.1 МВ

  Observations on Bulgarian affairs (1880) - Bath, John Alexander Thynne - 4.9 МВ

  La Bulgarie danubienne et le Balkan; études de voyage (1860-1880) - Kanitz, Felix Philipp - 49 MB

  The growth of freedom in the Balkan Peninsula. Notes of a traveller in Montenegro, Bosnia, Servia, Bulgaria, and Greece (1886) - Minchin, James George Cotton - 8.73 MB

  Bulgaria past and present; historical, political, and descriptive (1888) - Samuelson, James - 37 МВ

  Аромъне - етнографическо-филологическо-историческо издирвания на тъй наречения народъ македоно-ромъне или цинцаре (1899) - Gustav Ludwig Weigand - 9 МВ

  "The Turk and his lost provinces: Greece, Bulgaria, Servia, Bosnia" (1903) - Curtis, William Eleroy - 66 МВ

  "Troubles in the Balkans" (1905) - Booth, John L. C - 67 МВ

  "Pictures from the Balkans" (1906) - Fraser, John Foster - 43 МВ

  The Near East; the present situation in Montenegro, Bosnia, Servia, Bulgaria, Roumania, Turkey and Macedonia (1907) - Le Queux, William - 27 МВ

  Letters from the Near East 1909 and 1912 (1913) - Baring, Maurice - 16 MB

  "Czar Ferdinand and his people" (1913) - MacDonald, John - 44 МВ

  Bulgaria and her people : with an account of the Balkan wars, Macedonia, and the Macedonia Bulgars (1914) - Monroe, Will Seymour - 25 МВ

  Area Handbook for Bulgaria (1974) - HTML

  Bulgaria: A Country Study (2nd. edition) ~ Area Handbook Series (1992) - 39 MB

  Полкови и други истории на части и съединения:

  Исторически справки за участието на българскитъ войскови части въ войнитъ 1885г., 1912-1913г., 1915-1918г. (Офицерски календар - Военен Алманахъ -XI) -2.48 МВ

  Юбилейна книжка на 2-ий артилерийский полкъ 1880 - 1905 - 61,9 МВ

  История на 3-и Армейски артилер. полкъ - 83.8 МВ

  "Прослава на 3-и конень полкь по случай петдесеть години от създаването му (1886-1936)" - Списание "Нашата Конница" Кн. 9 и 10/1936 - 10,8 МВ

  "Военна библиотека 14 - Осма пехотна тунджанска дивизия въ войната срещу турцитъ 1912-1913 - отъ началото на войната до падането на Одринъ включително" - 59.1 МВ

  "Действията на 1. Софийска дивизия презъ Свътовната война; на Ромънския фронтъ, въ Влахия" - 7.6 МВ

  "1-a пъхотна Софийска дивизия на Македонския фронтъ презъ втората половина на мъсецъ септемврий 1918 год." (Военна библиотека 2) - 4.8 MB

  Дивнитъ Дунавци (изъ бойния животъ на 5 Дунавска дивизия 1912-1913) - 9,4 MB

  "Дъйствията на 11-а п. Македонска дивизия отъ Криволакъ до Богданци 1915г." - 31.5 МВ

  "12 пехотна дивизия през Общоевропейската война презъ 1915-1918 год." - 7.9 МВ

  8-й пехотенъ Приморски на Нейно Царско Височество Княгиня Мария Луиза полкь - часть I - 141 МВ

  8-й пехотенъ Приморски на Нейно Царско Височество Княгиня Мария Луиза полкь - часть II - 148 MB

  8-й пехотенъ Приморски на Нейно Царско Височество Княгиня Мария Луиза полкь - часть II - 162 MB

  Бойна история на 10-и пех. Родопски полкъ - 77.8 МВ

  Историята на рилци - 13. пехотенъ Рилски полкъ въ войнитъ за обединение на българския народъ 1912-1913.г. и 1915-1918.г. - 133 МВ

  "Сборникъ на 16 пех. Ловчански полкъ" - 118 МВ

  Кратко описание дъйствията на 19-ти п. Шуменски полкъ въ войната съ турците и съюзниците - 29.3 МВ

  23 п. Шипченски полкъ въ войната с турци и съюзници - 1912-1913г. - 12.5 MВ

  "Военна история на 23. п. шипченски полкъ (войната със сърбитъ - 1915г.) II томъ" - 48.9 MB

  История на 24-ти пехотенъ черноморски на Н.В. Царица Елеонора полкъ въ Балканската, Междусъюзническата и Европейската войни 1912-1913 и 1915-1918 год. - 191 МВ

  История на 29-ти Ямболски полкъ - 67 МВ

  "Шейновци на Добро поле" - 7.7 МВ

  35 пехотенъ Врачански полкъ въ Всеобщата европейска война презъ 1915-1918г. - Частъ I - На Западния Сръбски и Добруджански фронтове. - 99.6 МВ

  "42 пехотенъ полкъ въ войната за обединение на българското племе (1915-1918 г.)" - 18.2 МВ

  "Отъ Плъвенъ презъ Нишъ до Дойранъ" (57-ми ПП) - 12.6 MB

  Военна библиотека 57 "Първи випускъ на Софисйкото военно училище. По случай 50-годишнината отъ производството му. (1879-1929)" - 37,3 МВ

  Презъ Добруджа - 14-а рота отъ 7-ми пъхотен пръславки полкъ 1916-1917 -46,9 МВ

  100 Years Military Medical Missions (Military Medical Academy, Sofia) -51,6 MB

  Крепости:

  "Укрепяване на родината презъ вековетъ" - 86 МВ

  Укрепителнитъ работи на старобългарската войска - 11,9 МВ

  "История на шуменската крепость (Приносъ къмъ историята на градъ Шуменъ)" - 51,6 МВ

  The chronicles of a virgin fortress (История на Видинската крепост до 1896г.) - 5,5 МВ

  Биографии:
  Радко Димитриевъ - биографически очеркъ - 10.1 MB

  Генералъ лейтенантъ Иван Колевъ. Библиотека Прослава - Нашитъ Полководци - Година I, Книга 1 - 22,3 МВ

  Генералъ от пeхотата Данаилъ Николаевъ. Библиотека Прослава - Нашитъ Полководци - Година I, Книга 2 - 22,3 МВ

  Генералъ от пъхотата Стефанъ Тошевъ. Библиотека Прослава - Нашитъ Полководци - Година I, Книга 3 - 19,5 MB

  Князъ Александъръ I Батенбергъ. Главнокомандуващъ-1885г. Библиотека Прослава - Нашитъ Полководци - Година III, Книга 9 - 67,8 МВ

  Генералъ от пeхотата Пантелей Киселовъ. Библиотека Прослава - Нашитъ Полководци - Година IV, Книга 16 - 55,7 МВ

  Генералъ от пeхотата Иванъ Фичевъ. Библиотека Прослава - Нашитъ Полководци - Година V, Книга 19 -18,3 MB

  По времеви период:

  Общи за периода до 1944:
  "Кратък обзор на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на българската армия от 1878 до 1944г." - 47,1 МВ

  Войнитъ презъ Третото Българско Царство - 88,3 МВ

  "Материалъ за история на българската артилерия" - 70,7 MB

  Преди 1876:

  "Военното дъло на прабългаритъ" - 37.5 MB

  Бълъжки върху веществената култура на старо-българското ханство - 5.2 MB

  Войни на българитъ въ Тракия 689-972г. - 271 MB

  "Войнитъ на царъ Самуила и неговитъ приемници" (Военна библиотека 84) - 23.4 MB

  Одношаjи измету Србиjе и Блгарске од XII-XV века - 9.4 MB

  "Военното дъло въ нашето отечество презъ време на турското владичество" - 31.7 MB

  Материали по Бълоградчишкото възстание - 1.2 МВ

  Българскитъ Хайдути. Кинижица първа. (Г. С. Раковски, 1867) - 1.8 МВ

  Четите въ България на Филипъ Тотя, Хаджи Димитра и Стефанъ Караджата (1867-1868) - 16 МВ

  Априлско въстание:
  История на Априлското възстание - Томъ I - Пръдистория - 16 МВ

  История на Априлското възстание. Томъ II - Приготовления - 10 МВ

  История на Априлското възстание. Томъ III - Възстание и пепелища - 17 МВ

  "Lessons in massacre; or, The conduct of the Turkish government in and about Bulgaria since May, 1876. Chiefly from the papers presented by command" - Gladstone, W. E. (William Ewart) - 35 МВ

  "Психология на Априлското въстание" - 0,2 МВ

  Бълъжки за Сръднегорското възстание въ 1876 година - 1.5 МВ

  Минълото - очерки и спомени изъ дъятелностьта на българскитъ тайни революционни комитети отъ 1869-1877 год. - 43 МВ

  "История на възстанието въ Батакъ. 1876 год. Издание на Баташкото читалище "Паметникъ 4 май"" - 46.8 MB

  "Панагюрското възстание презъ 1876 год. и борбитъ за освобождение на България" - 36.5 MB

  Кратко описание на Панагюрското възстание - 8.1 МВ

  Панагюрското възстание презъ 1876 год. - 14.3 МВ

  История на Брациговското възстание - 6.8 МВ

  Бълочерковската чета въ Дръновския мънастиръ презъ 1876г. - 5.7 MB

  Въспоминания по въстанията въ Търновския санджакъ презъ 1876-та година и по съдението на българскитъ въстанници въ Търново - 5.8 МВ

  Руско-турска война 1877-1878:
  Russian Wars with Turkey (1877) - 20.4 MB

  The campaign in Bulgaria, 1877-1878 - 7.4 МВ

  "Report on the Russian army and its campaign in Turkey in 1877-1878" - 96,9 МВ

  Русская армия передъ войной 1877-1878 годовъ - 2,61 МВ

  "The Russo-Turkish war, comprising an account of the Servian insurrection, the dreadful massacre of Christians in Bulgaria, and other Turkish atrocities ... and the stirring battles and thrilling incidents of the War " - 102 МВ

  "Руско-турската война 1877-1878 г." - Янчулевъ - 33,9 МВ

  "Българското опълчение въ Освободителната война 1877-1878" (Военноисторическа библиотека - кн.1, 1935) - 22,6 МВ

  Българското опълчение въ Освободителната руско-турска война 1877-1878 - 27 МВ

  Tactical studies on the battles around Plevna - 13 MB

  The Defence of Plevna: 1877. Written by One who took part in it - 27,5 MB

  "Изгледи оть Освободителната война около Плъвенъ. Частъ първа" - 7,54 МВ

  Боеветъ и операциитъ около Шипка въ войната 1877-78 години. Военно-исторически етюдъ. - 8.9 МВ

  Рат Србиjе са Турском за ослободение и независност 1877-78 године - 21 МВ

  Сръбско-българска война 1885

  "История на сръбско-българската война 1885 год." (1925) - 852 МВ

  Сръбско-българската война 1885г. - 7,62 МВ

  Борбата на Българитъ за Съединението си - политическо военна история на Българо-румелийскитъ събития въ 1885 год. - 14 МВ

  Српско-Бугарски Рат - Расправа из дипломатске историjе - 7.1 MB

  Историjа Српско-Бугарског Рата. Книга Прва. Од Пирота до Сливнице. - 31 МВ

  Сражението при Сливница на 5-и, 6-и и 7-и Ноемврий 1885 год. - 14 MB

  Сливница, рат Србиjе и Бугарске, 1885 - Операциjе Шумадиjске дивизиje - 7.2 МВ

  "История на доброволцитъ отъ Сръбско-Българската война - 1885г. съ 13 картографически приложения и 25 портрети" - 59.4 МВ

  Доброволцитъ въ Сръбско-българската война 1885 год. -13.9 МВ

  Портрети и кратки биографически свъдения за загиналитъ български офицери и портупей-юнкери въ войната съ Сърбия презъ 1885 год. - 5 МВ

  Въспоминания и Бълъжки отъ Сръбско-Българската война 1885 год. - С. И. Кисовъ - 7.3 МВ

  Писма отъ войната - 10 МВ

  Военно-историческо значение на Сръбско-българската война - стратегическо-тактическа студия - 48,8 MB

  Roumelian coup d'état, Servo-Bulgarian war, and the latest phase of the Eastern question - 3.1 MB

  Der bulgarisch-serbische krieg, 1885 - 7.1 MB

  Strategische Betrachtungen uber den serbisch-bulgarischen Krieg 1885 - 6.8 MB

  Bulgarien und Ostrumelien. Mit besonderer Berücksichtigung des Zeitraumes von 1878-1886, nebst militärischer Würdigung des serbo-bulgarischen Krieges. - 38 MB

  Die schweizerische Militarmission nach dem serbisch-bulgarischen Kriegsschauplatze - 5 MB

  1886-1912

  "Die Turkische Wehrmacht un die Armeen der Balkanstaaten" (1892) - 34,3 МВ

  “По организацията на нашата полска артилерия" (1894) - 127 МВ

  "Handbook on the armies of Bulgaria, Greece, Montenegro, Roumania and Servia" (1895) - 7,2 МВ

  Отъ Пловдивъ и София къмъ Цариградъ и Скопие - Паралелъ на военнитъ сили (1903) - 3.3 МВ

  "България е най-милитаристическата страна въ свъта" - 31.1. МВ

  1887-1907 Българската армия при възшествието на Негово Царско Височество Князъ Фердинандъ I-и на Българския Пръстолъ и днесъ - 81,4 MB

  Die Bulgarische Armee (1912) - 27.3 MB

  Дипломатическа подготовка на нашитъ войни - 35.5 МВ

  Първа Балканска война 1912-1913

  "Войната между България и Турция 1912-1913 год. Томъ I - Подготовка на войната" - 68.7 МВ

  "Войната между България и Турция 1912-1913 год. Томъ II - Лозенградската операция" - 125 MB

  "Войната между България и Турция 1912-1913 год. Томъ III - Сражението при Люлебургасъ - Бунаръ-Хисаръ" - 107 МВ

  "Войната между България и Турция 1912-1913 год. Томъ IV - Сражението при Чаталджа" - 68.7 МВ

  "Войната между България и Турция 1912-1913 год. - Томъ V - Операциитъ около Одринската крепостъ" - 58+50.5 МВ

  "Войната между България и Турция 1912-1913 год. Томъ VI - Действията на Западния операционенъ театъръ" - 15.9 MВ

  "Войната между България и Турция 1912-1913 год. Tомъ VII - Действията на Тракийския операционенъ театъръ отъ първото примирие до края на войната" - 263 MB

  "Кратка история на Освободителната война 1912-1913" - 81.9 MB

  "Балканская война 1912-1913 (Общiй очеркъ от начала войны до прерыва мирныхъ переговоровъ)" - 7.4 MB

  La Guerre Turco-Balkanique 1912-1913 Thrace-Macedoine-Albanie-Epire - 21 MB

  Висшето командуване презъ Балканската война 1912г. отъ началото на войната до Чаталджа включително - 82 MB

  "Балканската война 1912-1913 - Военнитъ дъйствия въ Тракия до Чаталджанското примирие" - 22.3 MB

  "Военна библиотека 16 - Балканската война 1912-1913 год. - Действията на II армия. Обсада и атака на Одринската крепостъ (съставено по официални документи)" - 35.1 МВ

  Трета армия в Балканската война - 191 МВ

  История на Македоно-Одринското опълчение - томъ първи - живтотътъ и действията на опълчението въ войната съ Турция - 243 МВ

  "Боятъ при Булаиръ - 26-и януарий (8-и февруарий) 1913 год." (Военноисторически сборникъ 5/1932) - 63.6 МВ

  Настъплението на 4-а отдълна армия въ Галиполския полуостровъ въ 1913г. Боеветъ при Булаиръ и Шаркьой. - 7.86 МВ

  Атаката на Одринъ под освътлението на историята и изкуството. Историко-психологически анализъ. - 11 МВ

  "Сръбската гаубична артилерия дадена на българите при обсадата на Одрин въ 1913 г." - 2.5 МВ

  Чаталджа. Тактическа студия. - 23.5 МВ

  Балканската война, както е била виждана, когато съ се развивали самитъ събития по осведомленията на Българската телеграфна агенция. Книга I. - 21.8 МВ

  "Балканската война или Руската оранжева книга (дипломатически документи, издадени отъ руското външно министерство, докосващи се до събитията на Балканския полуостровъ - августъ 1912г. -юли 1913г.)." - 13.2 МВ

  "Балканскитъ войни - томъ втори - 5/18 октомврий 1912 год. - 16/29 септемврий 1913 год." - 31.6 MB

  The inner history of the Balkan war (1914) - 96 MB

  The Balkan League (1915) - 8,8 MB

  Спомени:
  “Спомени за дейностьта на флота и гарнизона на Варненския укрепенъ пунктъ презъ войната 1912/13 г.” - 57.3 МВ

  "Моитъ Спомени от войнитъ 1912-1918. Частъ I", Отонъ Барбаръ, зап. капитанъ - 16.2 MB

  "Около болгарской войны (дневникъ и сорокъ девятъ любительскихъ фотографiй)" - 18.9 MB

  "Разгромътъ на Турция" - 6.3 МВ

  "Падането на Лозенградъ (описание на голъмитъ сражения при с. Петра, Селиолу, Генчеклий, Каваклий и Лозенградъ - пръводъ)" - 3.1 MB

  "Поражението на турцитъ при Люле Бургазъ (сраженията при Люле-Бургазъ, Бунаръ-Хисаръ, Караагачъ, Колиби, Родосто и Чорлу, споредъ описанията на английски, руски и френски военни кореспонденти)" - 8.3 МВ

  "Сраженията въ Кърджалийско" - 2.3 МВ

  Боеветъ въ Източнитъ Родопи отъ границата до Кърджали въ войната стрщу турцитъ презъ 1912г. - 6,62 MB

  "Страшната битка при Куманово и пръдаването на Скопие (според описанията на руски и френски военни кореспонденти)" - 3.3 МВ

  "Голъмитъ сражения при Битоля и Прилъпъ (според описанията на руски и френски военни кореспонденти)" - 2.4 МВ

  "Ожесточенитъ сражения при Чаталджа и холернитъ опустошения в турския лагеръ (по описанията на присжъствующите руски, френски и английски военни кореспонденти)" - 8.8 MB

  "Унищожение на турскитъ войски въ Галиполи" - 3.3 МВ

  "Обсадата и сраженията около Одринъ (според описанията на руски и френски военни кореспонденти)" - 8.6 MB

  Победители - картини от Одринъ (1913-1933) - 6.92 MB

  "Превземането на Одринъ" - 6.5 МВ

  "Превземането на Одринъ, апотеоза на българския героизмъ, дневникъ" - 2.5 МВ

  With the Bulgarian staff - Noel-Buxton (1913) - 11 MB

  La guerra turco-bulgara : studio critico del principale episodio della conflagrazione balcanica del 1912 (1913) - 11 MB

  Погромътъ на млада Турция и възможностъта за нейното повдигане - 3,50 МВ

  Пропаганда:
  "Български герой (войната 1912-1913 год. въ илюстрации съ текстъ)" - 58.1 MВ

  "Балканската война 1912-1913 - причини, развой и край" - 1.9 MB

  "Бълъжки от войната - памятна книжка за всъки българинъ" - 3.0 МВ

  Apple of discord: Macedonia, the Balkan League, and the military topography of the First Balkan War. - 2,83 MB

  Междусъюзническа война 1913

  "Исторически прегледъ на войната на България срещу всички балкански държави - 1913г." - Военна библиотека 26 - 18.7 МВ

  "По войната ни срещу Сърбия, Гърция и Черна гора въ 1913г." - 1.0 МВ

  "Войната между България и другитъ Балкански държави през 1913 год. Томъ I - Причинитъ и подготовката на войната и военнитъ действия до 21 юний" - 43.4 МВ

  "Военна библиотека 30 - Балканската война 1912-1913 год. Частъ II - Действия на II армия срещу съюзницитъ презъ 1913 год." - 30.1 MB

  "Причини за неуспъхитъ на втората армия въ войната съ гърцитъ" - 2.8 MB

  "История на Македоно-Одринското опълчение - томъ втори - живтотътъ и действията на опълчението въ войната съ съюзницитъ презъ 1913г." - 249 МВ

  "Паниката въ 11-а пех. дивизия на 5-и юлий 1913 въ боя при Неврокопъ." - 2.1 MB

  "По поводъ статията "Паниката въ 11-а пех. дивизия въ боя при Неврокопъ" отъ генералъ о.з. Сирмановъ И." - 0.7 MB

  Спомени:
  "Вартоломеевската нощъ въ Солунъ и героичната защита на българската дружина" - 2.8 МВ

  "Какъ и защо се пръдаде Солунъ (Споредъ свъдънията на чужди военни кореспонденти и рапорта на ген. Тодоровъ)" - 3.4 МВ

  "Унищожението на Сръбската Тимошка дивизия при Криволакъ" -2.8 МВ

  Първа световна война:

  The secret mission of Noel Buxton to Bulgaria, September, 1914–January, 1915 - 6 МВ

  Feldbuch - Die Bulgarische Armee - September 1915 - 4.0 MB

  "Щатове за личния съставъ на войсковитъ части, управления и учръждения споредъ бюджета за 1915 година" - 1.8 МВ

  "Българската армия въ Свътовната война 1915-1918 г. Томъ II – Войната срещу Сърбия презъ 1915 година. Настъплънието на I армия презъ границата отъ 1-и до 14-и октомврий." - 264 МВ

  Приносъ къмъ историята на II. армия въ войната 1915.-18г. м. м. октомврий и ноемврий 1915г. Книга 1 - Действията на Северния фронтъ. - 56.6 МВ

  Приносъ къмъ историята на II. армия въ войната 1915.-18г. м. м. октомврий и ноемврий 1915г. Книга 1 - Частъ 2 - Действията по долината на река Бълг. Морава. Частъ 3 - Действията на Косово поле. - 70.7 МВ


  "Българската армия въ Свътовната война 1915-1918 г. - Томъ III - Войната срещу Сърбия презъ 1915 година. Настъплънието на II армия въ Македония."
  - 549 MB

  "Българската армия въ Свътовната война 1915-1918г. Томъ IV Войната срещу Сърбия презъ 1915 година. Настъплънието на I армия къмъ долината на р. Морава и това на Северната група отъ II армия къмъ Лъсковец и Прищина отъ 22 до 31 октомврий" - 117 МВ

  "Българската армия в Световната война 1915-1918г. Том V Косовска операция" - 507 МВ

  "Българската армия въ Свътовната война 1915-1918г. Томъ VIII. Войната срещу Ромъния презъ 1916 година. Подготовката на войната и Тутраканската операция" - 64,2 MB

  "Българската армия въ Свътовната война 1915-1918г. Томъ IX. Настъплънието на III армия в Добруджа" - 109 MB

  Operations of the Second Bulgarian Army in 1915 - 2,3 МВ

  "Генералъ Колевъ и действията на 1. конна дивизия въ Добруджа презъ 1916. година" - 99 MB

  "Действията на III армия въ Добруджа презъ 1916 година - отговоръ на писаното за българитъ въ мемоаритъ на Генералъ Лудендорфа" - 94.4 МВ

  Войната въ Добруджа (Военна библиотека 38) Извлечения от "Историята на войната за обединението на Румъния 1916-1919г." - 13.6 МВ

  "Къмъ Добро-Поле въ 1916 г." - 8.6 МВ

  "Чеганската операция - Книга I Подготовка и изпълнение - Настъплънието на дъсното крило на I бълг. армия за овладяване на м. Нидже-Чеганска пл. Сражението отъ 17 до 27 августъ 1916" - 22,4 МВ

  "Чеганската операция - Книга II Анализъ - Критически разборъ върху командването (общо и артилерийско) и действията на странитъ отъ 17 до 27 августъ 1916" - 9.4 МВ

  "Боятъ на Малка Нидже 12-14.09.1916" - 4.55 МВ

  "Есенното сражение на Македонския боенъ театъръ - 1916 год. XI-а германо-българска армия въ борбата съ френско-руската и сръбскитъ армии (I, III и II) - Книга I." - 18,7 MB

  Сборникъ Добро Поле - статии и епизоди изъ боеветъ и живота на 10 пех. Родопски полкъ - 6,34 МВ

  Боятъ при Тутраканъ - 32.2. MB

  "Майското сражение въ Завоя на Черна - 1917г. Действията на артилерията и поуки от тъхъ" - 6.3 МВ

  "Боеветъ южно отъ с. Хума отъ 1.IX.1917 г. до 31.V.1918 г. и действията на артилерията" (Военна библиотека 24) - 12.5 МВ

  "Дойранската епопея. Боятъ при в. "Дубъ". Подвигътъ на Свищовци" -10.69 МВ

  "Дойранската епопея 1915-1918" - Недев - 20.3 МВ

  "Защо не победихме 1915-1918" - Стефан Нойков - 73,5 МВ

  "Победени, безъ да бъдемъ бити. Отговоръ на хулителитъ ни като съюзници." - 125 MB

  Сражения отъ Свътовната война. Томъ 11. Краятъ на Свътовната война на Македонския фронтъ. - 17.6 МВ

  "Урокътъ отъ Добро Поле" - Димитър Азманов -15.72 МВ

  Доброполската трагедия - 36,9 МВ

  "The Macedonian Campaign" - Luigi Villari - 16 MB

  Significance of the Bulgarian senior military leadership in World War I: a comparative study of the Bulgarian Army operations at Dobro Pole and Doiran in 1918. - 2,50 МВ

  Operations of the French cavalry at USKUB, Macedonia, 29-30 September 1918. -1,22 MB

  "Единъ отъ Първа дивизия" - спомени - 33.5 МВ

  Духътъ на Ломци и Врачанци - Разкази за бойната прослава на 15, 35 и 52 пехотни полкове презъ Голъмата война 1915-1918 год. - 1 МВ

  Отъ Кюстендилъ до "1050" (писма от фронта, бълъжки и впечатления) - 20,6 МВ

  Клетвопрестъпниците (Войнишкото въстание 1918) - 5,3 MB

  Защитата на София презъ септемврийскитъ събития въ 1918 година отъ 4-та административна рота при школата за запасни подпоручици (спомени от Епопея на българския войнъ т.5 - 1935) - 2.66 МВ

  "Bulgaria, Self-Revealed, documents" - 35 МВ

  "The aspirations of Bulgaria" - 20 МВ

  Изпълненъ отечественъ дългъ - българскитъ евреи участвували във войнитъ - 49.7 МВ

  Спомени:
  Дойранъ 1915-1918. Библиотека Бойни Знамена 1. - 4,26 MB

  Презъ Сърбия. Въ походъ съ 9-та дивизия. -10,1 МВ

  1919-1939

  "Октомврий 1925" - 941 КВ

  Балканскитъ държави - тъхната стопанска и военна мощъ - 90,6 МВ

  "Царскитъ военни маневри край Попово - 1937г." - 32,8 МВ

  1939-1945
  Отбрана на морското крайбрежие от Българската армия през Втората световна война (1939-1944) - 11,4 МВ


  Студената война 1945-1989

  Regional studies of the Balkans (Hungary, Romania, Greece, Albania, Yugo-Slavia, Bulgaria). - 3,60 МВ

  NATO-Warsaw Pact. Force Mobilization (1988) - 37,2 MB
  Последна редакция от dibo; 30-08-2017 в 22:46
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 2. #2
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Клетвопрестъпниците (Войнишкото въстание 1918)

  Размер: 5,3 MB

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Kletvoprestypnicite2.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Title1.jpg 
Views:	669 
Size:	874.7 КБ 
ID:	6062  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 3. #3
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Войнишка клетва (Книжка за раздавание на войницитъ отъ II Тракийска дивизия) 1901

  Размер: 62,3 МВ

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Voynishka_Kletva.pdf

  Благодарности на Ханс
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Voynishka_Kletva 1.jpg 
Views:	435 
Size:	159.3 КБ 
ID:	14168  
  Последна редакция от dibo; 26-03-2009 в 16:34
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 4. #4
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Прослава на 3-и конень полкь по случай петдесеть години от създаването му (1886-1936)" - Списание "Нашата Конница" Кн. 9 и 10/1936

  Размер: 10,8 МВ

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Nasha...konen_polk.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Nashata_Konnica_9_10_1936_3-ti_konen_polk 1.jpg 
Views:	554 
Size:	283.2 КБ 
ID:	14170  
  Последна редакция от dibo; 26-03-2009 в 16:49
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 5. #5
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Танковете в миналата и бъдеща война" (1926?)

  Размер: 8,06 МВ

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Tanko...lata_voina.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Tankovete_v_minalata_voina 1.jpg 
Views:	398 
Size:	71.9 КБ 
ID:	14173  
  Последна редакция от dibo; 26-03-2009 в 17:16
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 6. #6
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Българското опълчение въ Освободителната война 1877-1878" (Военноисторическа библиотека - кн.1, 1935)

  Размер: 22,6 МВ

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Opylchenie.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Opylchenie 1.jpg 
Views:	676 
Size:	96.1 КБ 
ID:	14174  
  Последна редакция от dibo; 26-03-2009 в 17:21
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 7. #7
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Кратък обзор на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на българската армия от 1878 до 1944г."

  Автори: В.Н. Крапчански, Д.Д. Възелов, Г.Р. Христов, И.К. Скачоков

  Издателство: Държавно военно издателство 1961

  Размер: 47,1 МВ

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Krapc..._1878_1944.pdf

  Огромни благодарности на Гвардейския полковник :tup:
  Това изследване и досега е ненадминато. По простата причина, че друго подобно публикувано няма вече пето десетилетие....
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Krapchanski_BG_Army_1878_1944 1.jpg 
Views:	565 
Size:	50.1 КБ 
ID:	14175  
  Последна редакция от dibo; 26-03-2009 в 17:29
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 8. #8
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "История на шуменската крепость (Приносъ къмъ историята на градъ Шуменъ) "

  Автор: Г.С. Джумалиевъ

  Издателство: Шуменъ, печатница "Спасъ Поповъ", 1927

  Размер: 51,6 МВ

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Shumen_Fortress.pdf

  Благодарности на XR100
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Shumen_Fortress 2.jpg 
Views:	313 
Size:	112.0 КБ 
ID:	14177  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 15:18
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 9. #9
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Report on the Russian army and its campaign in Turkey in 1877-1878"

  Автор: F.V. Greene, First Lieutenant in the Corps of Engineers, US army and lately military attache to the United States legation in St. Petersburg

  Издателство: Battery Press, reprint of the first edition in 1879

  Размер: 96,9 МВ

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/REport_1878.pdf

  Благодарности на Гвардейския полковник
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	REport_1878 1.jpg 
Views:	329 
Size:	53.3 КБ 
ID:	14178  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 15:22
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 10. #10
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Pictures from the Balkans"

  Автор: Fraser, John Foster

  Издателство: Cassell, 1906

  Размер: 43 МВ

  Линк:
  http://www.archive.org/download/pict...00frasuoft.pdf

  Информация за книгата:
  http://www.archive.org/details/pictu...balk00frasuoft

  Пътепис на един английски пътешественик от 1905г. обиколил Балканите през Сърбия, България, Османската империя (Тракия, Солун, Македония, Алабания). Интересни наблюдения.
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	picturesfrombalk00frasuoft.gif 
Views:	335 
Size:	261.1 КБ 
ID:	14179  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 15:30
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 11. #11
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Bulgaria, Self-Revealed, documents"

  Автор: Kuhne, Victor

  Издателство: London Constable, 1919

  Размер: 35 МВ

  Линк:
  http://www.archive.org/download/bulg...00kuhnuoft.pdf

  Информация за книгата:
  http://www.archive.org/details/bulga...reve00kuhnuoft

  Военновременна пропаганда на Антантата за България. Доста бездарно и скалъпено на моменти, но за наш срам има и верни констатации.
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	bulgariaselfreve00kuhnuoft.gif 
Views:	317 
Size:	301.3 КБ 
ID:	14180  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 15:34
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 12. #12
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "The Russo-Turkish war, comprising an account of the Servian insurrection, the dreadful massacre of Christians in Bulgaria, and other Turkish atrocities ... and the stirring battles and thrilling incidents of the War "

  Автор: Barnwell, R. Grant

  Издателство: Philadelphia, John E. Potter, (1877?)

  Размер: 102 МВ

  Линк:
  http://www.archive.org/download/russ...00barnuoft.pdf

  Информация за книгата:
  http://www.archive.org/details/russo...warc00barnuoft
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	russoturkishwarc00barnuoft.gif 
Views:	295 
Size:	283.1 КБ 
ID:	14181  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 15:35
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 13. #13
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Царскитъ военни маневри край Попово - 1937г."

  Автор: Лебедевь, Г.И. Василевь, П.

  Издателство: София, 1938

  Размер: 32,8 MB

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Manevri_1937.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Manevri_1937 1.jpg 
Views:	823 
Size:	580.3 КБ 
ID:	14182  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 16:02
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 14. #14
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Източна Румелия (Исторически прегледъ)"

  Автор: Мих. Ив. Маджаровъ

  Издателство: София, печатница С.М. Стайковъ, 1925

  Размер: 114 MB

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/East_...a_Madjarov.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	East_Rumelia_Madjarov 1.jpg 
Views:	269 
Size:	89.8 КБ 
ID:	14183  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 16:11
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 15. #15
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Защо не победихме 1915-1918"

  Автор: Стефан Нойков

  Издателство: София, печатница на армейския военно-издателски фонд 1922

  Размер: 73.5 MB

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Nojko...0Pobedihme.pdf

  Благодарности на MCP
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Nojkov_Zashto ne Pobedihme 1.jpg 
Views:	382 
Size:	64.0 КБ 
ID:	14184  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 16:21
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 16. #16
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Handbook on the armies of Bulgaria, Greece, Montenegro, Roumania and Servia"

  Автор: W.E. Fairholme, Count Gleichen

  Издателство: London, 1895

  Размер: 7.2 MB

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Handb...d%20Servia.pdf

  Благодарности на MCP
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Handbook of the armies of BulgMontenegro, Rumania and Servia 2.jpg 
Views:	328 
Size:	114.6 КБ 
ID:	14186  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 16:46
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 17. #17
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Die Turkische Wehrmacht un die Armeen der Balkanstaaten"

  Автор: von H.A.

  Издателство: Verlags-Anstalt "Reichswehr", Wien, 1892

  Размер: 34.3 MB

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Die%2...kanstaaten.pdf

  Благодарности на MCP
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Die Turkische Wehrmacht un die Armeen der Balkanstaaten 2.jpg 
Views:	294 
Size:	175.0 КБ 
ID:	14187  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 16:49
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 18. #18
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Изгледи оть Освободителната война около Плъвенъ. Частъ първа"

  Автор: ?

  Издателство: К.Т. Мотавчиевъ, Плъвенъ

  Размер: 7,54 MB

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Izgle...ven_1877_I.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Izgledi_Pleven_1877_I 1.jpg 
Views:	364 
Size:	515.0 КБ 
ID:	14188  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 16:53
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 19. #19
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Руско-турската война 1877-1878 г."

  Автор: Кирилъ Янчулевъ

  Издателство: Второ издание, Печатаница на Военно-издателския фондъ, София, 1941

  Размер: 33.9 MB

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Yanch..._1877_1878.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Yanchulev_war_1877_1878 1.jpg 
Views:	374 
Size:	306.6 КБ 
ID:	14189  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 16:56
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 20. #20
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Военна библиотека 57 "Първи випускъ на Софисйкото военно училище. По случай 50-годишнината отъ производството му. (1879-1929)"

  Автор: Генералите от запаса - Никифоровъ, Ивановъ, Кутичневъ, Ковачевъ, Абаджиевъ и полковниците отъ запаса - Козловски и Филиповъ

  Издателство: Софив, Печатница на Армейския-военно издателски фондъ 1929

  Размер: 37.3 MB

  Линк:
  http://www.boinaslava.net/dibo/Vipusk%20_I.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Vipusk _I 1.jpg 
Views:	375 
Size:	398.0 КБ 
ID:	14190  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 17:05
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 21. #21
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Czar Ferdinand and his people "

  Автор: MacDonald, John

  Издателство: London, Edinburgh, T. C. & E. C. Jack, (1913)

  Размер: 44 МВ

  Линк:
  http://www.archive.org/download/czar...00macdrich.pdf

  Информация за книгата:
  http://www.archive.org/details/czarf...dhis00macdrich
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Vipusk _I 1.jpg 
Views:	370 
Size:	398.0 КБ 
ID:	14191  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 17:08
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 22. #22
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Troubles in the Balkans"

  Автор: Booth, John L. C

  Издателство: London Hurst and Blackett, (1905)

  Размер: 67 МВ

  Линк:
  http://www.archive.org/download/trou...00bootuoft.pdf

  Информация за книгата:
  http://www.archive.org/details/troub...lkan00bootuoft
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	czarferdinandhis00macdrich.gif 
Views:	287 
Size:	277.4 КБ 
ID:	14192  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 17:10
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 23. #23
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "The Turk and his lost provinces: Greece, Bulgaria, Servia, Bosnia "

  Автор: Curtis, William Eleroy

  Издателство: Chicago F.H. Revell company, (1903)

  Размер: 66 МВ

  Линк:
  http://www.archive.org/download/turk...00curtuoft.pdf

  Информация за книгата:
  http://www.archive.org/details/turkh...rovi00curtuoft
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	turkhislostprovi00curtuoft.gif 
Views:	279 
Size:	298.9 КБ 
ID:	14193  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 17:11
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 24. #24
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Lessons in massacre; or, The conduct of the Turkish government in and about Bulgaria since May, 1876. Chiefly from the papers presented by command"

  Автор: Gladstone, W. E. (William Ewart)

  Издателство: London : J. Murray, (1877)

  Размер: 35 МВ

  Линк:
  http://www.archive.org/download/less...00gladiala.pdf

  Информация за книгата:
  http://www.archive.org/details/lesso...sacr00gladiala
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	lessonsinmassacr00gladiala.gif 
Views:	293 
Size:	339.2 КБ 
ID:	14194  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 17:12
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 25. #25
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "The aspirations of Bulgaria"

  Автор: Protic, Stojan M.

  Издателство: London : Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent (1915)

  Размер: 20 МВ

  Линк:
  http://www.archive.org/download/aspi...00protiala.pdf

  Информация за книгата:
  http://www.archive.org/details/aspir...fbul00protiala

  Сръбска пропаганда
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	aspirationsofbul00protiala.gif 
Views:	337 
Size:	350.6 КБ 
ID:	14195  
  Последна редакция от dibo; 27-03-2009 в 17:17
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

Страница 1 от общо 12 12345611 ... ПоследноПоследно

Информация за темата

Users Browsing this Thread

В момента има 2 потребители, разглеждащи тази тема. (0 потребители и 2 гости)

Правила за писане

 • Не можете да пускате нови теми
 • Не можете да отговаряте
 • Не можете да добавяте приложения
 • Не можете да редактиране своите мнения.
 •