Страница 9 от общо 12 ПървиПърви ... 456789101112 ПоследноПоследно
Показване резултати 201 до 225 от общо 292

Тема: Библиотека

 1. #201
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Приносъ къмъ историята на II. армия въ войната 1915.-18г. м. м. октомврий и ноемврий 1915г. Книга 1 - Действията на Северния фронтъ.

  Автор: И.А. Руссевъ, генераль о.з.

  Издателство: Военно-исторически сборникъ, год. II, 3 и 4 кн., юний и юлий 1928г.

  Размер: 56.6 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/2a%20Armija_1915_A.pdf

  Благодарности на МСР
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	2a Armija_1915_A 2.jpg 
Views:	267 
Size:	55.4 КБ 
ID:	15694  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 2. #202
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Приносъ къмъ историята на II. армия въ войната 1915.-18г. м. м. октомврий и ноемврий 1915г. Книга 1 - Частъ 2 - Действията по долината на река Бълг. Морава. Частъ 3 - Действията на Косово поле.

  Автор: И.А. Руссевъ, генераль о.з.

  Издателство: Военно-исторически сборникъ, год. III, 9 и 10 кн., февруарий и мартъ 1930г.

  Размер: 70.7 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/2a%20Armija_1915_B.pdf

  Благодарности на МСР
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	2a Armija_1915_B 2.jpg 
Views:	195 
Size:	44.4 КБ 
ID:	15695  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 3. #203
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Материалъ за история на българската артилерия

  Автор: А. Ангеловъ, о.з. генералъ-майоръ, артилер. инженеръ

  Издателство: София, Печатница на Военно-издателски фондъ-1937

  Размер: 70.7 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Angel...artilerija.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Angelov-Material za istorija na bylg.artilerija 1.jpg 
Views:	222 
Size:	227.6 КБ 
ID:	15727  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 4. #204
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Боятъ на Малка Нидже 12-14.09.1916

  Автор: Полков. Дошкиновъ

  Издателство: Артилерийски прегледъ, година 5, кн. 7 и 8, януарий 1932

  Размер: 4.55 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Malka...14.09.1916.pdf

  Благодарности на Николай
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 5. #205
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: История на Македоно-Одринското опълчение - томъ втори - живтотътъ и действията на опълчението въ войната съ съюзницитъ презъ 1913г.

  Автор: П. Дървинговъ, полковникъ о.з.

  Издателство: София, Печатница "Новъ Животъ", 1925

  Размер: 249 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/vol.2...opylchenie.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	vol.2-Makedono-Odrinskoto opylchenie 1.jpg 
Views:	193 
Size:	204.7 КБ 
ID:	15728  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 6. #206
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: 23 п. Шипченски полкъ въ войната с турци и съюзници - 1912-1913г.

  Автор: Генералъ, о.з. Иванъ Пашиновъ

  Издателство: София, Печатница на Арм. В.-изд. фондъ, 1928

  Размер: 12.5 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/23-i%...k%20-vol.I.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	23-i Shipchenski polk -vol.I 1.jpg 
Views:	208 
Size:	50.2 КБ 
ID:	15796  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 7. #207
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Чеганската операция - Книга II Анализъ - Критически разборъ върху командването (общо и артилерийско) и действията на странитъ отъ 17 до 27 августъ 1916"

  Автор: Полков. П. Дошкиновъ О.З.

  Издателство: София, Пeчатница на военно-издателския Фондъ, 1940

  Размер: 9.4 MB

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Chega...cija.vol.2.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Cheganskata operacija.vol.2 1.jpg 
Views:	205 
Size:	55.5 КБ 
ID:	15797  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 8. #208
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Боятъ при Булаиръ - 26-и януарий (8-и февруарий) 1913 год." (Военноисторически сборникъ 5/1932)

  Автор: Т. З. Митовъ, генералъ о.з.

  Издателство: София, Пeчатница на военно-издателския Фондъ, 1932

  Размер: 63.6 MB

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/gen.M...i%20Bulair.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	gen.Mitov-Bojat pri Bulair 2.jpg 
Views:	227 
Size:	259.9 КБ 
ID:	15802  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 9. #209
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Българската армия в Световната война 1915-1918г. Том V Косовска операция"

  Автор: Министерство на войната - Щаб на войската - Военно-историческа комисия

  Издателство: София, Печатница при Щаба на войската, 1946

  Размер: 507 MB

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/WWI_vol.5.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	WWI_vol.5 1.jpg 
Views:	240 
Size:	141.2 КБ 
ID:	15803  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 10. #210
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Военноисторически сборник Год. V, кн.4 - Декемврий 1931г. - Януарий 1932г."

  Автор: Военно-историческата комисия при Щаба на армията

  Издателство: София, 1932

  Размер: 36.2 MB

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/VIS%2...931-I_1932.pdf

  Благодарности на Николай
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 11. #211
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Панагюрското възстание презъ 1876 год.

  Автор: Йорданъ П. Георгиевъ

  Издателство: В. Търново, Печатница на Бр. П. Касабови, 1900

  Размер: 14.3 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Panag...nie%201876.pdf

  Благодарности на Museau
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	ПАНАГЮРСКОТО ВЪСТАНИЕ ПРЕЗ 1876 1.jpg 
Views:	229 
Size:	92.0 КБ 
ID:	15890  
  Последна редакция от dibo; 15-06-2013 в 19:38
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 12. #212
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: "Балканскитъ войни - томъ втори - 5/18 октомврий 1912 год. - 16/29 септемврий 1913 год."

  Автор: А. Тошевъ, бившъ пълномощенъ министъръ

  Издателство: Пловдивъ - София, книгоиздателство Хр. Г Дановъ, 1931

  Размер: 31.6 MB

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/A.Tos...ni%20vol.2.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	A.Toshev-Balkanskite vojni vol.2 1.jpg 
Views:	212 
Size:	26.1 КБ 
ID:	15891  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 13. #213
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Дарданели, 1915

  Автор: ?

  Издателство: Варна, Печатница "Войниковъ", 1915

  Размер: 2.7 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Dardaneli.pdf

  Благодарности на lyubo_sr от gunbg.com
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Cover.jpg 
Views:	211 
Size:	97.2 КБ 
ID:	16140  
  Последна редакция от dibo; 22-04-2010 в 00:25
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 14. #214
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Правилникъ за Висшия воененъ съветъ

  Автор: ?

  Издателство: София, 1931 г.

  Размер: 7.7 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Voene..._Pravilnik.pdf

  Благодарности на Тодор Георгиев
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Pages from Voenen Syvet_Pravilnik.jpg 
Views:	206 
Size:	186.2 КБ 
ID:	16141  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 15. #215
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Правилникъ за старшинството и повишението на офицеритъ отъ българската войска

  Автор: Министерство на войната

  Издателство: София, Географски институтъ, 1933 г.

  Размер: 22.1 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Pravi...o_Officers.pdf

  Благодарности на Тодор Георгиев
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Pages from Pravilnik_Starshinstvo_Officers.jpg 
Views:	203 
Size:	160.0 КБ 
ID:	16142  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 16. #216
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Победени, безъ да бъдемъ бити. Отговоръ на хулителитъ ни като съюзници.

  Автор: С. Тошевъ, запасенъ генералъ

  Издателство: София, Печатница "Стопанско развитие", бул. "Дондуковъ 35, 1924

  Размер: 125 MB

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Toshe...dem%20biti.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Toshev-Pobedeni, bez da badem biti 1.jpg 
Views:	205 
Size:	192.4 КБ 
ID:	16152  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 17. #217
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: История на Македоно-Одринското опълчение - томъ първи - живтотътъ и действията на опълчението въ войната съ Турция

  Автор: Полковникъ Дървинговъ, П.

  Издателство: София, Печатница "Новъ Животъ", 1919

  Размер: 243 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/vol.1...opylchenie.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	vol.1-Makedono-Odrinskoto opylchenie 1.jpg 
Views:	180 
Size:	154.1 КБ 
ID:	16220  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 18. #218
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: A residence in Bulgaria or, Notes on the resources and administration of Turkey, the condition and character, manners, customs, and language of the Christian and Musselman populations, with reference to the Eastern question

  Автор: St. Clair, Stanislas Graham Bower; Brophy, Charles A.,

  Издателство: London : J. Murray, 1869

  Размер: 32.2 МВ

  Линк: http://www.archive.org/details/residenceinbulga00stcl
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	residenceinbulga00stcl.gif 
Views:	133 
Size:	296.0 КБ 
ID:	16291  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 19. #219
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Кратко упътване за действие противъ кръпоститъ и атаката имъ

  Автор: Г. Вазовъ

  Издателство: София, Печатница "Воененъ Журналъ", 1909

  Размер: 1.87 MB

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Vazov_Kreposti.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Vazov_Kreposti 1.jpg 
Views:	161 
Size:	92.8 КБ 
ID:	16292  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 20. #220
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: La guerra turco-bulgara : studio critico del principale episodio della conflagrazione balcanica del 1912 (1913)

  Автор: Corrado Zoli

  Издателство: Milano : Società editoriale italiana

  Размер: 11 МВ

  Линк: http://www.archive.org/details/laguerraturcobul00zoli
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	laguerraturcobul00zoli.gif 
Views:	125 
Size:	236.4 КБ 
ID:	16800  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 21. #221
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Сръдства за близъкъ бой

  Автор: Щабъ на Дъйствующата Армия, Управление на инженернитъ войски


  Издателство: София, Държавна печатница, 1917

  Размер: 11.6 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Sreds...boy%201917.pdf

  Благодарности на Grenadier от Традиция
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Pages from Sredstva za blizyk boy 1917.jpg 
Views:	201 
Size:	344.9 КБ 
ID:	16867  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 22. #222
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Войнитъ презъ Третото Българско Царство

  Автор: Александъръ Ганчевъ з. генеральщабень полковникъ

  Издателство: "Родна мисълъ"

  Размер: 88,3 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Ganch...%20Cartsvo.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Pages from Ganchev, Aleksandar - Vojnite prez Tretoto Bylgarsko Cartsvo.jpg 
Views:	198 
Size:	45.6 КБ 
ID:	16868  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 23. #223
  редовен
  Регистриран
  Jan 2011
  Мнения
  166
  Заглавие: Тракия - преди и след европейската война

  Автор: Ст. Шишков

  Издателство: печатница "Хр.Г.Данов", гр.Пловдив, 1922г

  Размер: 734 МВ

  Линк: http://store4.data.bg/altrg/Trakiq%2...ta%20vojna.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	123.jpg 
Views:	154 
Size:	13.4 КБ 
ID:	16876  
  Последна редакция от dibo; 03-03-2011 в 12:45

 24. #224
  редовен
  Регистриран
  Jan 2011
  Мнения
  166
  Заглавие: Трета армия в Балканската война

  Автор: Радко Димитриев

  Издателство: Армейски Военно-издателски Фонд

  Размер: 191 МБ

  Линк: http://store4.data.bg/altrg/Treta%20...0Dimitriev.pdf
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	3ta.jpg 
Views:	124 
Size:	11.5 КБ 
ID:	17033  
  Последна редакция от Moesia; 24-03-2011 в 13:17

 25. #225
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,740
  Заглавие: Дипломатическа подготовка на нашитъ войни

  Автор: М. Ив. Маджаровъ

  Издателство: Издание на Акционерното дружество Миръ, София, 1932

  Размер: 35.5 МВ

  Линк: http://www.boinaslava.net/dibo/Madzh...te%20vojni.pdf

  Благодарности на Николай
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Madzharov, Mihail-Diplomaticheka podgotovka na nashite vojni 1.jpg 
Views:	113 
Size:	138.8 КБ 
ID:	17064  
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

Страница 9 от общо 12 ПървиПърви ... 456789101112 ПоследноПоследно

Информация за темата

Users Browsing this Thread

В момента има 1 потребители, разглеждащи тази тема. (0 потребители и 1 гости)

Правила за писане

 • Не можете да пускате нови теми
 • Не можете да отговаряте
 • Не можете да добавяте приложения
 • Не можете да редактиране своите мнения.
 •