Йорданов, Кръстьо. Войнушкото население и общата демографска ситуация в западните и в югозападните български земи през първата половина на XVI в. https://www.academia.edu/31354416/%D...p._BG_zemi.pdf


Йорданов, Кръстьо. Войнушката институция и селищата с войнушко население в ливата (санджака) София през ХV–ХVI век. https://www.academia.edu/29151541/%D...92%D0%95%D0%9A


Тук други статии от Кръстьо Йорданов: http://forum.boinaslava.net/showthre...l=1#post401892