В град Ярославъл - Русия е намерен печата на майката на първия княз на града (рус.)