Показване резултати 1 до 6 от общо 6

Тема: Сведения за нашите съседи

 1. #1
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,745

  Сведения за нашите съседи

  Поредица от статии за балканските държави и техните армии от списание Подофицерски журнал. Сведенията са от втората половина на 20-те години на 20 век. Автор вероятно е запасния полковник от Генералния щаб Александър Ганчев, който после издава през 1932г. Балканскитъ държави - тъхната стопанска и военна мощъ
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 2. #2
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,745

  Югославия

  Югославия, или сърбо харвато-словенското кралство е нова държава, създадена след Великата война. В границите и влизат много области, с инородно население, чието присъединяване към югославянската държава е станало против волята му и по силата на договорите за мир.
  Пространството и възлиза на 249 000 квадратни километра с 12 000 000 души население. Сърбия, която играе ръководната роля в тази страна, до Балканската война е имала пространство и население пет пъти по-малко от днес. Долната таблица ни показва разпределението на пространството между отделните области:
  1. Сърбия - 50 000 квадратни километра, 2 655 000 население, 53 души на кв. км.
  2. Македония и Косово - 46 000 квадратни километра, 1 476 000 население, 32 души на кв. км.
  3. Черна гора - 9 700 квадратни километра, 200 000 население, 21 души на кв. км.
  4. Босна и Херцеговина - 51 000 квадратни километра, 1 890 000 население, 37 души на кв. км.
  5. Хърватско и Славония - 43 000 квадратни километра, 2 614 000 население, 61 души на кв. км.
  6. Далмация - 12 700 квадратни километра, 621 000 население, 52 души на кв. км.
  7. Словения - 16 000 квадратни километра, 1 056 000 население, 65 души на кв. км.
  8. Банат - 9 800 квадратни километра, 583 000 население, 60 души на кв. км.
  9. Бачка - 9 900 квадратни километра, 798 000 население, 80 души на кв. км.
  Числото на жените е с 250 000 души повече от това на мъжете
  Според езика населението се дели:
  1. Сърби и хървати - 8 947 000
  2. Словенци - 1 925 000
  3. Други славянски езици - 175 000
  4. Ромъни - 229 000
  5. Италианци - 13 000
  6. Немци - 513 000
  7. Унгарци - 472 000
  8. Албанци - 442 000
  9. Разни - 201 000
  Тази статистика се отнася за 1921г. и е от сръбски произход. В нея ще забележим, че българското население в Македония, Босилеградско и Царибродско е показано като сръбско.
  Общия редовен и извънреден бюджет на държавата за 1924/1925г. възлиза на 10 405 000 000 динара (един динар се равнява на 2.5. лева)
  От него за армията, флота и пограничните войски е изразходвано около два милиарда динара, което представлява около 20 процента от общия разходен бюджет.
  Попълването на армията с войници става по способа на общо задължителната и лична войнска повинност.
  Общата трайност на службата е 30 години, от които от 21г. до навършване на 40 години в действащата армия, а от 40 до 50 г. в резервната.
  Призивната възраст е 21г. Срокът на службата под знамената е 18 месеца за всичките родове войски и служби, освен флота, която е 2 години. Съкратеният срок на службата е 9 месеца.
  Във военно териториално отношение кралството се дели на 5 армейски области, а всяка армейска област на 3 дивизионни области. Всяка дивизионна област от своя страна се дели на 3 военни окръга.
  1 ва армейска област със седалище Нови Сад
  2 ра армейска област със седалище Сараево с 4 дивизионни области
  3 та армейска област със седалище Скопие
  4 та армейска област със седалище Загреб
  5 та армейска област със седалище Ниш
  Военно-учебните заведения в страната са следните: военна и морска академия, военно училище, школа за запасни офицери, висша възухоплавателна школа, интендантска академия и административна школа, жандармерийско, аеропланно, телеграфно, инжинерно и санитарно училища, военноморска, техническа, стрелкова и разни подофицески школи за всички родове войски - пиротехническа школа, хидроавиационно училище за морски офицери и такова за машинисти.
  Армията се попълва с офицери от всички горепосочени училища, а така също от запасни офицери, които полагат изпит при постъпване на служба.
  С подофицери армията се попълва от подофицерските школи и учебни команди, които съществуват в самите части.
  Армията е сведена в 5 армейски корпуса, всеки от по 3 дивизии.
  Пехотната дивизия се състои от щаб, три пехотни полка, технически и интендантски части.
  Конницата се състои от 2 самостоятелни конни дивизии по 2 бригади по 2 полка; също има и 2 гвардейски полка. Всяка конна дивизия има по едно конно-артилерийско отделение.
  Въздушните сили се състоят от 300 аероплана и 25 хидроплана.
  Жандармерията брои 9 жандармерийски полка и независими дружини.
  Армията разполага още с понтонна дружина за свръзка, ЖП, автомобилни, пиротехнически, минноподривни и огнехвъргачни части.
  Флот - той се състои от морска част с 2 броненосеца, 1 крейсер и 10 други малки бойни единици и Дунавска част.
  Пограничната стража се състои от 5 погранични сектора, които се подделят на 2-4 подсектора. Всеки подсектор се състои от 3-4 погранични роти. По нашата граница са разположени от 18 до 33 погранични роти.
  Пехотното въоръжение на югославянската армия се състои от четири модела пушки: Маузер - сръбски модел, Манлихер, турски Маузер и французки Лебел. Пехотата е въоръжена също така с автоматически пушки с по 8 патрона.
  Картечниците са 3 вида: Хочкис, Максим и Шварц-Лозе.
  Подофицерите носят войнишко облекло с 1, 2,3 звезди, според чина.
  Офицерите носят златни пагони. Тия на младши офицерите са разделени с една линия и носят 1, 2, 3 или 4 звезди според чина: подпоручик, поручик, капитан II клас и капитан I клас. Пагоните на старши офицерите нямат никакви линии и носят 1, 2 или 3 звезди според чина: майор, подполковник или полковник; генералите и воеводите имат златни плетени пагони.
  Югославия следва стремежа да стане най-мощна измежду второстепенните сили на Европа, за която цел тя харчи грамадни финансови средства.
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 3. #3
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,745

  Гърция

  Гърция обхваща южния край на Балканския полуостров, един широк пояс от бреговете на Егейското море и почти всички острови на Егейското и Йонийското морета. Тя граничи на север с Албания, Югославия и България, а на изток с Турция. На юг Гърция е заградена от Егейското, Средиземноморското и Йонийското морета, което обстоятелство я благоприятствува да се развива като морска държава. През нейната територия и брегове водят най-важните пътища от средна Европа за Индия.
  Според преброяването от 1920г. преди малоазиатската катастрофа, пространството на Гърция и островите се изчисляваше на 127 000 кв. км. и 5 027 000 жители. След военния и погром в Мала Азия броя на населението е претърпял известно увеличение от големия брой бежанци дошли от Турция. Днес числото на населението възлиза приблизително на около 6 250 000 души.
  Числото на мъжете и жените е почти равно.
  При 34 000 женитби, в 1921г. има 120 000 раждания и 80 000 умирания.
  От началото на месец април 1924г. Гърция е обявена за република. Законодателната власт се упражнява от Народното събрание, мандата на което е четиригодишен, а изпълнителната власт се представлява от министерския съвет, който се състои от 11 министерства. Съдебната власт е независима.
  Съобщения. Гърция, поради планинския характер, който преобладава в територията и, не може да се похвали с добри пътища. Общата дължина на коларските и пътища е 6 500 км. Държавата се стреми към разширяване на съобщителната мрежа, като в последно време се отпускат суми за построяване на нови шосета. По-голямата част от гръцките железници са теснолинейни, с ширина до 1м. Само линията Атина-Лариса-Солун е нормална. Общата дължина на железните пътища е 2 800 километра, от които 1 965 принадлежат на държавата, а останалата част - на частни дружества, контролирани от последната.
  Гърция притежава 16 радиостанции, от които най-мощните две се намират в Атина и Керкира. Освен тях има и 152 подвижни радиостанции, инсталирани на параходите.
  Военен бюджет. Разходите на военното министерство за 1924/25г. са били общо 1 милиард драхми, от които 585 милиона редовни и 415 милиона извънредни. Повече от половината от извънредните разходи са били предназначени за закупуване на военни материали, оръжия и пр.
  Флота е имал разходи 382 милиона драхми. Голяма част от тези суми са предназначени за закупуване на подводници, противоаеропланни оръдия и др.
  Попълване на армията и военно и териториално деление. В териториално отношение Гърция е разделена на 12 дивизионни района.
  Военната служба в Гърция е задължителна за всеки гръцки поданик. Призивната възраст е 20 години. Срокът на службата под знамената е две години за всички родове войски, а от набора 1926г. ще почне да се прилага 18 месечна служба, която е узаконена напоследък. В резерва на армията се прекарва: в I призив 21 години и в II призив 8 години т.е. до 51 годишна възраст; всичко 31 години военна служба.
  Офицерския корпус се състои от офицери, свършили военно училище и такива повишени от воеводи на разни андартски чети, или от подофицери.
  За офицерите има следните учебни заведения: военна академия, военно училище, морско военно училище, школа за главното обучение, две школи за обучение на малдши офицери, офицерска кавалерийска, автомобилна, административна и техническа школи. Подофицерски училища са следните: подофицерска школа, подофицерско училище за финансови служби, школа за матроси и кандидат офицери, училище за подофицери механици във флотата и др.
  Числото на офицерите в гръцката армия в около 5300 души.
  Организация. Гръцката армия се състои от 12 дивизии, разпределени в 4 армейски корпуса и една независима дивизия, подчинена на Министерството на войната.
  Всяка пехотна дивизия се състои от три пехотни полка. Полка има три дружини, нестроева рота и телефонна команда.
  Архипелагската дивизия се състои от два полка, или всичко Гърция има 35 пехотни полка, от които 3 евзонски (специална пехота). Към всяка дивизия има предадени по една минохвъргачна рота и един ескадрон конница.
  Дружината съдържа три строеви и една нестроева рота.
  Пехотната рота има 3 взвода, състава на всеки от които е: 1 взводен командир - офицер, един старши подофицер, трима младши подофицери, 6 ефрейтори и 30 войници с 2 автоматически пушки. Ротата има състав 144 до 150 души с началстващите лица и обозните.
  Вън от поменатите пехотни полкове съществуват 3 дружини републиканска гвардия с картечници и блиндирани автомобили.
  Към пехотата са придадени и два полка бойни коли - танкове.
  Пограничното охранение се заема от специални войски, които се състоят от един незвисим пограничен полк - четири дружини (щаб - гр. Димотика) и други осем отделни погранични дружини. Всяка дружина от пограничния независим полк, който охранява Тракия се състои от 4 роти и едно конно отделение (от 30-40 души конници).
  Конница. Гръцката армия има една конна дивизия от 3 полка и едно конно артилерийско отделение. Полка се състои от два дивизиона и едно конно картечно отделение., а всеки дивизион се състои от 2 ескадрона. Общо полка брои около 500 саби. Възнамеряват да увеличат конницата си с още 4 конни полка.
  Артилерия. Състои се от 12 полка планинска артилерия (по 2 отделения с по 2 батареи) и 4 полка полска артилерия със същото число батареи. Тежка артилерия има 2 полка с по 3 отделения с по 2 батареи. Съществува също и един полк противоаеропланна артилерия от 4 батареи.
  Инженерни войски. Тези войски са организирани във 4 полка пионери, 1 телефонен полк, по една железопътна и мостова дружини. Пожарните команди в Пирея и другите големи градове са също инженерни войски.
  Авиация. Има два отдела, морски и за армията. Същата се намира още в периода на своето устройство.
  Военен флот. Той се състои от 3 броненосци, 5 крайцера, 4 контраторпильори - разузнавачи, 14 контраторпильори и 10 торпильори. От тях обаче някои в негодно състояние.
  Жандармерия. Тя брои 16 000 пехотинци, 1 600 конници и 800 велосипедисти. Попълва се със изслужилите военната си повинност.
  Въоръжение. Гръцката армия през Голямата война бе щедро снабдявана с оръжие и бойни припаси, но през погрома в Мала Азия армията им остави по-голямата част от същата богата плячка в ръцете на турците. Въоръжението и понастоящем е най-пъстро и се състои от най-разнообразни системи оръжие.
  Относително духът на тяхната армия, не може да се изкажат особени похвали. Ако и да се стремят да събудят патриотизма на гърка, сочейки му славното и далечно минало, той все още гледа на казармата като на непоносимо бреме. Това доказва големия брой дезертирания, които в никоя друга армия не е така голям, както в гръцката.
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 4. #4
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,745

  Турция

  Турските територии се простират на два полуострова, намиращи се на два материка - Европа и Азия. Тия два полуострова се отделят от една тясна ивица вода при Босфора и Дарданелите.
  В Европа тя граничи с България и Гърция; в Азия - със Сирия (французка), Месопотамия (английска), Персия и малките държавици в областта на Кавказ (Аджария, Жоржия, Азербайджан, Съветска Армения и Нахичеван). Нейната европейска граница се образува от течението на реките Марица, Тунджа и Резвая, която се влива в Черно море и северните разклонения на Странджа планина. Съгласно подписаната в Лозана през 1923г. конвенция от Егейско до Черно море, териториите простиращи се от двете страни на границите, са демилитаризирани на една широчина от 30 клм.
  Железни пътища. Турция до Европейската война разполагаше с 4208 км. нормални ж.п. линии и с 1971 теснолинейни. След войната, числото им се намали за първите до 3355, като теснолинейни пътища останаха само между разстоянието Мудания-Бурса 41 км. Една от големите грижи на нова Турция е да разшири железопътната си мрежа, която обаче, бавно успява, предвид ограничените и парични средства.
  Пощи и телеграфи. До лозанския мирен договор в Турция съществуваха наред с държавната поща и добре уредени пощи на Англия, Франция, Италия, Австрия, Германия и Русия, които имаха свои станции във всички по-големи градове и приемаха на общо основание проста, препоръчана и праична кореспонденция, както и колети за цял свят. Сега всички тези пощи се закриха и се тури край на това анормално положение с възстановяването навсякъде на турската поща.
  Радиотелеграфи. Телеграфи без жица са построени в Цариград 2, но турците разполагат ис 7-8 леки подвижни радиостанции. В Турция съществува и много добре уредена телефонна служба, ако и не навсякъде.
  Население. Населението на Турция възлиза на около 11 324 000 души. Мъжете съставляват около 47% от общото число.
  По народност това население се състои от:
  турци - 8 253 000
  араби - 100 000
  евреи - 200 000
  кюрди и арийци - 2 000 000
  цигани - 61 000
  гърци - 279 000
  асиро-халдейци - 50 000
  арменци - 281 000
  разни - 100 000
  всичко - 11 324 000
  Общото число на българите, които са останали в пределите на Турция възлиза на около 3300 души, от които 2000 в Цариград, в с. Курфали (Чаталджанско) - 300 души, в Одрин и околността - 1000.
  Пространството на Турция възлиза на около 755 625 кв. клм. Гъстота на население - 15 души на кв. км.
  Военно териториално деление на страната. Цяла Турция е разделена на три военни инспекционни области. I инспекционна област обема Източна Тракия, II - част от Малоазиатския полуостров и III - източната част на Малоазиатска Турция.
  Рекрутиране. Системата за попълване на турската армия с войници в мирно и военно време почива върху принципа на задължителната военна служба за всички турски поданици, без разлика на религия и народност.
  Сроковете за действителна военна служба са:
  За пехотата и обозните части - 18 месеца (1,5 години)
  За артилерията, конницата, авиацията, автомобилистите, пионерите и музикантите - 2 години, жандармерията - 2,5 години, за марината - 4 години. Записването на младежите в наборните списъци става щом навършат 18 години, а постъпването им в частите става щом навършат 20 години.
  Общата продължителност на военната служба в Турция е следната. За пехотата - 25 години, за специалните родове войски - 20 години, за марината - 17 години.
  Попълването на армията с офицери. Комплектуването на армията с офицери на действителна служба става изключително от военното училище, за всички родове войски.
  Военно учебни заведения. Освен военното училище, в Турция съществуват и следните военно-учебни заведения:
  За подготовка на офицери от Генералния щаб, служи академията на генералния щаб, с три годишен курс. По настоящем в нея следват 127 души.
  Освен тия учебни заведения, миналата година се откриха и следните други:
  1. Пехотна приложна школа - в Мал-тепе
  2. Кавалерийска школа - в Скутари (засега и липсват коне)
  3. Стрелкова школа за полската артилерия - в Рами паша-къшла
  4. Стрелкова школа за полската артилерия - в Смирна
  5. Авиационна школа - в Смирна
  6. Автомобилна школа - в Коня
  7. Школа за техници и майстори - Макри-кьой
  Организация на армията.
  Цялата армия е организирана в 18 пехотни и конни дивизии. Всички тези дивизии са групирани в 3 военноинспекционни области и 9 армейски корпуси. Освен тях съществуват и специални войски, подчинени направо на министерството на народната отбрана.
  Една пехотна дивизия има следния състав: щаб на дивизията, 3 пехотни полка, 1 рота за пионери, 1 рота за свръзки и съобщения, 1 артилерийски полк.
  Артилерия.
  Тя се дели на тежка, полска и планинска. Тежката артилерия е придадена по 1 полк към всеки корпус, 4 полка са придадени към укрепените пунктове, Карс, Ерзерум и Смирна.
  Подчинени направо на министерството на народната отбрана са следните войски:
  1. Въздушните военни сили
  2. Националната гвардия
  3. Пограничните войски
  4. Жандармерията
  5. Укрепените пунктове и линии
  6. Флот
  Въздушни сили. Предвидени са 13 въздушни ескадри по 8 аероплана всяка една. Разполагат засега с 27 нови аероплани, закупени миналата година, които служат за обучение на учениците от аеропланното и хидропланното училище. От тези аероплани може да се формират 4 ескадри.
  Народната гвардия. Тя се състои от 1 дружина с три роти и един ескадрон, с обща численост 1100-1200 души. Тази дружина е в Ангора и е гвардия и охрана на В. Н. С.
  Погранични войски. Всички погранични войски са 12 дружини по 600 души. Пограничната дружина е разделена на 4 погранични комисарства, а именно:
  Източно, на руската и персийската граници.
  Месопотамско погранично комисарство с център Диарбекир
  Сирийско с център Адана
  Тракийско с център Одрин с 2 дружини: едната в Лозенград, друга в Узун-кюприя
  Жандармерията е със следната организация:
  1. Централно управление на жандармерията
  2. Областни жандармерийски инспекции
  3. Вилаетски жандармерийски комендантства, в които влизат жандармерийските роти, самостоятелни взводове и постовете (караколите).
  4. Жандармерийски училища
  5. Жандармерийска работилница
  6. Жандармерийска печатница
  7. Жандармерийски санитарни учреждения
  Укрепени пунктове се смятат - чаталджанската укрепена линия и укрепените пунктове: Карс, Ерзерум и Смирна
  Флот. Полагат се всички усилия за възобновяването му. В Балканската и Общоевропейската война същия е взел доста активно участие в отбраната на крайбрежието, Босфора и Дарданелите.
  Въоръжение. На главно въоръжение се намира пушката Маузер, обаче, наред с нея в Турция съществуват и голямо количество от най-разнообразни системи.
  Автоматически пушки има около 1200-1700, разпределени между взводовете на пехотните роти.
  Картечници има по 40 на всяка дивизия, общо 800 от най-разнообразни системи.
  Артилерия. До разбиване на гърците, турците са разполагали с 450 полски, планински и полски гаубични оръдия. По сведения от английски източник, гърците при отстъплението си оставили около 150-200 неповредени полски, планински и гаубични оръдия. Така в цялата армия има около 600-650 оръдия.
  Формата е изменена като е приет зеленикавия защитен цвят (резеда). Шапките са обикновени фуражки, за пехотата от английски образци (зелени), а за флота от германски (черни).
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 5. #5
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,745

  Румъния

  Принадлежаща към страната на победителите, Румъния излезе с грамадни придобивки на територии, населявани в по-голямата си част с чуждо на румънската народност население. Това е е дно тежко наследство, което тя оставя на идните си поколения, още повече, че с заробването на Бесарабия тя и днес е в опасно съседство с болшевишка Русия. В стремежа си на всяка цена да запази придобитите след войната тъй лесно чужди земи, както и положението си на велика сила, тя се е заела сеирозно със задачата да реорганизира и засили своята армия. В това отношение всяко правителство полага особени грижи, кредитирайки министерството на войната с големи суми. По този начин там наред с военно просветната работа се предприема и в големи размери снабдяването на армията с материална част.
  След Общоевропейската война Румъния простря своите граници далеч зад Карпатите. Същата заема едно пространство от 294 892 кв. км. с 16 736 000 души население. На квадратен километър се падат средно по 57 души.
  Дължината на железопътната линия е 11 678 км.
  По народности населението на Румъния се разпределя така.
  Румъни - 12 000 000
  Унгарци - 1 600 000
  Немци - 800 000
  Руси - 480 000
  Евреи - 400 000
  Българи - 280 000
  Турко-татари -160 000
  Поляци - 80 000
  Сърби и словаци - 80 000
  Други - 100 000
  През 1921г. е имало 198 хиляди женитби, 640 хиляди раждания и 284 хиляди умирания.
  Военен бюджет. Както казахме и по-горе, Румъния е страна, която харчи много средства за своята армия. Принудена е за това от опасностите сред които държавата се чувства несигурна. През 1925г. тя е похарчила за армията си около 5 милиарда лева, която сума за тая година е далеч по-голяма.
  Преминаване на службата. Попълването на армията става по начин на общата и задължителна военна повинност. Младежите се записват в наборните списъци след навършване на 19 годишната им възраст, а постъпват на служба под знамената, след като са навършили 21 г. възраст.
  Военната служба трае 29 години. Тя почива от 21г. и продължава до 51г. възраст.
  Въоръжените сили на кралство Румъния се състоят от:
  1. Действаща армия с нейните постоянни кадри
  2. Резерв
  3. Опълчение.
  Службата под знамената трае две години за всички родове войски, освен за флота, която е три години.
  Военно-учебни заведения. Румъния попълва своята армия с началнически персонал, който получава подготовката си в следните училища:
  Военната академия. В нея получават висше образование.
  Приложна и стрелкова пехотна школа и специално пехотно училище.
  Приложна и стрелкова школа и специално училище за конницата.
  Приложна и стрелкова артилерийска школа и специално артилерийско училище.
  Приложна школа за инженерните войски и специално инженерно военно училище и център за обучение на инженерните войски (подобни центрове за обучение имат и другите родове войски).
  Край тия учебни заведения съществуват още и две пехотни училища и три такива за подготовка на запасни офицери.
  Подофицерските пехотни училище за пехотата са две, а за останалите родове войски по едно.
  В Кюстенджа има флотско училище, както и специални морски школи.
  За подготовката на административни офицери има устроено отделно административно училище.
  За подготовка на началнически персонал в жандармерийските части съществуват две жандармерийски училища за офицери и подофицери.
  Освен това, съществуват шест военни гимназии специално за подготвяване на младежи, които ще постъпят във военните училища.
  Накрай, нека споменем и ветеринарното училище, в което се подготвят ветеринарни подофицери за армията.
  Териториално деление. Територията на Румъния се дели на 7 военни области, които съответстват на 7 армейски корпуса. Всяка военна област от своя страна се дели на наборни окръзи.
  Управленията на териториалните области се намират както следва:
  1 Териториална област.....Крайова.
  2 Териториална област.....Букурещ
  3 Териториална област.....Кишинев
  4 Териториална област.....Яш
  5 Териториална област....Бузъу
  6 Териториална област....Клуж
  7 Териториална област ....Сибиу
  Планинския корпус........Букурещ
  Пограничния корпус.......Букурещ
  Жандармерийския корпус..Букурещ
  Организация. Румънската армия е сведена в 3 армейски инспектората, всеки от които включва в себе си по 2 или 3 армейски корпуса, както следва:
  1 Армейски инспекторат: 1 армейски корпус в Крайова, 2 армейски корпус в Букурещ
  2 Армейски инспекторат: 3 армейски корпус в Кишинев, 4 армейски корпус в Яш, 5 армейски корпус в Брашов
  3 Армейски инспекторат: 6 армейски корпус в Клуж, 7 армейски корпус в Сибиу
  Стрелковия планински корпус има седалище в Букурещ. Той е самостоятелна единица и е съставеn от две дивизии. Всеки армейски корпус се състои от 3 пехотни дивизии. Всичко в румънската армия има 21 пехотни дивизии, които са сведени в 7 корпуса и 2 отделни дивизии, влизащи в състава на стрелковия планински корпус. Освен това същестува и една самостоятелна стрелкова бригада.
  Пехотните дивизии се състоят от:
  щаба на дивизията с три пехотни полка и технически части
  Конница. Тя се състои от 13 полка рошиори (редовна конница) и 8 полка калараши (нередовна конница, която има в постоянен състав само кадър и малко коне, а войниците заедно с конете си идват по два пъти през годината в полковете на обучение. При мобилизация, войниците се явяват със собствени коне). Всеки полк рошиори е съставен от 5 ескадрона (4 стровеи и 1 картечен), а полковете калараши - от по 7 ескадрона (6 строеви и 1 картечен).
  Флота е сведен в Дунавска дивизия с 7 монитори и няколко по-малки кораба и една морска дивизия с 8 миноносци, един учебен крайцер и няколко други по-малки кораба.
  Пограничните войски съставляват един пограничен корпус от 2 бригади - всичко 4 погранични полка.
  Жандармерията се състои от един жандaрмерийски корпус, сведен в 4 бригади или всичко 11 жандармерийски полка.
  Артилерията е придадена към дивизията. Има 2 полка конна артилерия, 6 полка планинска артилерия и 2 полка планински гаубици.
  Восйки за съобщения. Има един железопътен полк, 1 съобщителен полк, 1 пионерен полк и 1 автомобилна дружина.
  Освен изброените до тук, Румъния притежава и 1 танков полк.
  Въздухоплаване. То се състои от разузнавателни групи, бомбардировъчна група, ловджийска група и хидропланна група.
  Стрелковия планински корпус и стрелковата самостоятелна бригада се състоят всичко от 10 стрелкови полка, 6 групи планински стрелци и 12 стрелкови планински дружини.
  Укрепени пунктоер. Укрепени пунктове в Румъния са Букурещ, Силистра, Тутракан, а така също и построените отдавна солидни укрепления на линията Фокшан-Нямолоса-Галац, в случай на една война между Румъния и Русия.
  Управление на армията. Кралят е глава на въоръжените сили. Във време на война той може да делегира главното командване ан един генерал. Освен трите армейски инспектори, съществуват такива за военната флота и въздухоплаването.
  Дислокация на армията.
  1 армейски корпус в Крайова. В него влизат 2 пех. дивизия в Крайова, 11 пех. дивизия в Слатина и 3 пех. дивизия в Питещ
  2 армейски корпус в Букурещ. В него влизат 4 пех. дивизия в Букурещ, 9 пех. дивизия в Кюстенджа и 10 пех. дивизия в Браила
  3 армейски корпус в Кишинев. В него влизат 12 пех. дивизия в Измаил, 15 пех. дивизия в Кишинев и 21 пех. дивизия в Галац.
  4 армейски корпус в Яш. В него влизат 7 пех. дивизия в Рома, 8 пех. дивизия в Черновиц и 14 пех. дивизия в Белци
  5 армейски корпус в Брашов. В него влизат 5 пех. дивизия в Бузъу, 6 пех. дивизия във Фокшани и 13 пех. дивизия в Плоещ
  6 армейски корпус в Клуж. В него влизат 16 пех. дивизия в Дежъ, 17 пех. дивизия в Орадия-Мари и 20 пех. дивизия в Търгу Муриш
  7 армесйки корпус в Сибиу. В него влизат 1 пех. дивизия в Турну Северин, 18 пех. дивизия в Сибиу и 19 пех. дивизия в Темешвар
  Планински стрелкови корпус в Букурещ. В него влизат 1 пехотна стрелкова дивизя в Синая, 2 планинска стрелкова дивизия в Бистрица.
  Самостоятелната планинска бригада е в Букурещ
  1 конна дивизия се намира в Арад, а 2 в Яш.
  В миналото Румъния е поддържала приятелски връзки с България и български народ, но в последните десетилетия тя измени на своята стара политика. Вместо да се задоволи с обединението на своето племе, което напълно и се удаде след Светвната война, тя се полакоми и за наши земи. Така, тя използва два пъти злополучния момент, в който България беше напълно обгадена с противници, за да тури ръка на Добруджа - житницата на България. Днес стотици хиляди българия пъшкат под тежко и непоносимо робство. Ще дойде ден, обаче, когато, въпреки нейната нагелд по-многочислена армия, слънцето на свободата ще огрее златните полета на нашата скъпа и непрежалима Добруджа.
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

 6. #6
  Любител dibo's Avatar
  Регистриран
  Aug 2003
  Местоположение
  София
  Възраст
  39
  Мнения
  4,745

  Албания

  Албания е най-младата държава на Балканския полуостров. Тя е конституционно парламентарна република с председател начело на управлението. Председателят се избира за 7-годишен срок. Знамето на Албания е червен фон с двуглав черен орел. За столица на тази държава е избран гр. Тирана.
  Тя се намира в югозападната част на Балканския полуостров и граничи от юг с Гърция, от север със Сърбия, от изток с Македония и на запад бреговете и се мият от Адриатическото море. Общата повърхност на Албания е около 28 хиляди квадратни километра.
  Почти цялата страна е обсипана с планини и е прорязана с буйни реки, които текат в западно направление и се вливат в Адриатическото море. Съобщителната мрежа на страна е много слабо развита. Едва сега е предприета постройката на по-удобни пътища и шосета. Железопътни линии отсъстват напълно, а мостовете по труднопроходимите реки са твърде недостатъчни, за да улеснят редовните вътрени събощения.
  Според последното преброяване на населението през 1922г. Албания има общо около 850 000 жители. От тях около 574 000 са мохамедани, 180 000 православни и 96 000 католици. Средната гъстотата на населението е около 29 души на един квадратен километър.
  Земеделието представлява един от важните поминъци на страната. Глав ните доходни продукти са маслините, тютюна и царевицата. Низините могат да дадат до две реколти. Маслините също така дават плодове в изобилие, а тютюневата култура може да образвува в бъдеще един от най-главните поминъци на населението. Земеделието се намира обаче в много западнало състояние, благодарение на първобитния начин за обработване на почвата. Понастоящем правителството полага грижи за стопанското съвземане на страната, като доставя големи количества модерни земеделски машини и сечива.
  Албания е страна, която е щедро надарена с природни богатства. Последните и придават особено значение пред страните със силно развити капитали. Тя има гори, богата водна енергия, железни и медни руди, които се експлоатират от Англия. Но най-голямото богатство на Албания е каменното масло. Смята се, че под страната се намират грамадни петролни леговища, което обстоятелство е обърнало вече вниманието на световните капитали.
  В Албания съществува общо задължителна и лична военна повинност. Всички албански граждани, които не са освободени по силата на законни причини и не са обложени с военен данък, са длъжни да носят военна служба на общо основание.
  Според най-новия закон срокът на първоначалната служба под знамената е 6 месеца.
  Страната разполага с 5 пехотни полка от по 3 дружини и 2 полски батареи. Освен това, съществува един доброволчески гвардейски полк и 4 000 души жандармерия. Общото число на намиращите се в служба под знамената е 7 000 души, което съставлява 0,9 процента от цялото население.
  Албанският народ няма единно национално съзнание, благодарение на религиозните различия, на различията даже в езика и писането, които го разединяват до голяма степен. Новото правителство, обаче, начело на което стои президента Ахмед Зогу се стреми да запази с голяма енергия вътрешния ред в страната, взема мерки за стопанското и издигане и поддържането на добри отношения с другите народи.
  We don't see things as they are, we see them as we are
  ---Anais Nin----

Информация за темата

Users Browsing this Thread

В момента има 1 потребители, разглеждащи тази тема. (0 потребители и 1 гости)

Правила за писане

 • Не можете да пускате нови теми
 • Не можете да отговаряте
 • Не можете да добавяте приложения
 • Не можете да редактиране своите мнения.
 •