Разбирате от заглавието.Знам че е използвана от началото на 18 век и 3 реда войници, може и повече.Но не видях някои неща, нито клипчета за тях.Интересува ме е как са стреляли - първата редица стреля, отива прави 2 крачки назад, втората и третата по една и така се редуват, или стреля само предния ред?Нямаше нито клипчета, нито по - детаилни картини от периода.Ако има накой по - запознат, моля да ми обясни.